20/01/2019

Връзки

· БНБ – http://www.bnb.bg

· Министерство на финансите – http://www.bnb.bg

· Национален статистически институт – http://www.nsi.bg

· Reuters – http://www.reuters.com

· Bloomberg – http://www.bloomberg.com

· CNBC – http://www.cnbc.com

· CNN – http://www.cnn.com

· Wall Street Journal – http://europe.wsj.com

· Economist – http://www.economist.com

· FT Financial Times – http://www.ft.com/home/uk

· Business Week – http://www.businessweek.com