20/01/2019

За петрола – спокойно! – Let me comment on fuel calmer!

Летен енергиен шок! Това може би е най-точното описание на ситуацията около бензиновите колонки през последните дни у нас. Цената на  високооктановото гориво „удари“ 3 лв. Този път липсваха самодейни акции за овладяване на ситуацията чрез фиксиране на цените. Хората са ужасени, тъй като лятото е към края си и отоплителният период чука на вратата. Официалната позиция на ресорния министър е традиционно „мънкаща“. Отворена икономика сме и цената на горивата на вътрешния пазар зависи от цената на петрола на световните борси.

Какво, обаче, може да се намери в официалния сайт на Международната агенция по енергетика (International Energy Agency, IEA)? Докладът на агенцията за състоянието на пазара  на  суров петрол за първото полугодие на годината отчита, че  забавянето на световното стопанство е довело до състояние на пазара на петрола, при което има ясно изразена тенденция на превишаване на производството спрямо потреблението на дневна база. В рамките на разглеждания период превишението на предлагането над търсенето се движи между 900 хиляди и 2.5 милиона барела на ден. Логично е при такава пазарна ситуация цената съответно да отбележи спад от 120 долара за барел, достигната през месец март тази година,  до около  100 долара за барел през последните седмици.  От Агенцията категорично отчитат, че през първите две тримесечия на 2012 година има анемично търсене на петрол. На база среднопретеглено търсене от началото на годината, анализаторите прогнозират, че световното стопаство през 2013 година ще генерира среднодневно търсене около 90.5 милиона барела.  Прогнозата за растежа на глобалния брутен продукт през 2012 година е за 3.5%. През 2013 година глобалното стопанство ще отбележи ръст от 3.8%.  Изложените по-горе данни имат за цел да подкрепят тезата, че международните борси са „относително“ спокойни от гледна точка на търсене и предлагане на петрол. Относително, защото са налице два съществени фактора, които могат да ни вкарат в спиралата на растящите цени –  Иран и стойността на долара спрямо еврото.

Иначе, прогнозите за годишно потребление на суров петрол през 2013 г. са повече от успокояващи за крайните потребители на петролни продукти, от гледна точка на цената на петрола като ценообразуващ фактор. На годишна база спада на потреблението през 2012 г. спрямо 2011 година се очаква да достигне  3.4%.  Според анализаторите през 2013 година ни очаква нов спад на потреблението на петрол с 0.4%. На този фон специалистите от сектора не очакват ценови сътресения през цялата 2013 година.

В становище на държавите, спадащи към 20-те най-развити индустриални държави, акцентът не е върху борсовата цена на суровия петрол, а волатилитета, или казано с други думи, промяната на цените в рамките на даден период. Не трябва да забравяме, че както рязкото покачване на цените на суровия петрол има своя негативен ефект върху потребителите, така и  рязката обезценка „изнервя“ максимално производителите. Мерките, които бяха приети от надзорните органи, са най-вече за озаптяване от прекомерните ценови флуктоации.  А ето и някои данни, които обясняват причината за това. През януари 2009 година бе постигнато 92%-тно повишаване на ценовата колебливост. Това движение, разбира се, е и в двете посоки – на ръст и спад в цените на суровия петрол.  Най-голяма ценова колебливост е била регистрирана през януари 1991 година от 116%.  През юни 2012 година колебливостта на цените достигна 34% на петрола от типа „Брент“. Тезата, върху която искам да акцентирам, е, че последните мерки, предприети от Г20, са за максималното ограничаване на достъпа на така наречените спекуланти до стоковите борси с цел намаляване на ценовите колебания. Трябва да призная, че в случая, регулаторните органи са прави.  За последните шест месеца цената на суровия петрол е отбелязала спад с 8.4%, така че основната причина за ръста на цените по бензиностанциите е обезценката на еврото.  Между другото,  има твърде много въпроси  относно ценообразуването на петролните продукти на дребно. Няма да коментирам темата за акцизите в момента. По отношение на валутния курс съм категоричен, че няма петролна компания, която да не прилага в управлението на дейността си валутно застраховане. По същество това са финансови операции – изключително популярни, които неутрализират валутните колебания, в конкретния случай – покачването на стойността на долара. Тези валутни застраховки, разбира се, не рефлектират върху цената за крайния потребител, а единствено върху финансовия резултат на петролната компания.

В контекста на казаното до тук смятам, че е важно да се коментира и състоянието на рафинериите. Направените инвестиции от страна на най-големите петролни компании ще доведат до значително повишаване на капацитета на рафинериите през 2013 година. През 2011 година повишеният капацитет е за 400 хиляди барела на ден. През 2012 година допълнителният дневен капацитет е за 1 милион барела на ден. През 2013 година той ще бъде увеличен с нови 1.3 милиона барела на ден. Важно е да се отбележи, че увеличеният капацитет е предимно от държави, които не са членки на ОПЕК.

Мисля, че е грешно да се фокусираме върху ситуацията в САЩ. Според мен, прекалено се преекспонира решението на кабинета на Обама да отвори стратегическите резерви на страната с цел намаляване цената на горивата. Американските шофьори в момента плащат около 3.72 долара за галон (един галон е приблизително 3.78 литра).  Проблемът, може би, произтича най-вече от това, че американските рафинерии имат най-ниско ниво на  резерви от 2008 година насам. Понастоящем общото количество на резервите е в размер на 203 милиона барела. САЩ потребяват близо 20 милиона барела на ден суров петрол.  Казано с други думи, рафинериите имат резерви равни на 10-дневното им потребление. Последното е повече психология, отколкото причина за  паника, но така или иначе Обама реши чисто политически да покаже мускули.  Казвам го, защото Америка изнася горива с 43% повече през тази година в сравнение с предходната.

Пазарът на горива ще се успокои през идните месеци. Еврото показва първите симптоми на стабилизиране. В момента то се търгува близо до 1.25 долара за евро. Петрол има достатъчно! Рафинериите имат подобрен производствен капацитет. Иран? Да, това може би е най-големият проблем в момента, но се надяваме, че политиците все още имат здрав разум и ще загърбят оръжията за решаването му. Считам, че Европа няма да излезе с общо комюнике по въпроса за цената на петрола, още по-малко – с общо решение. Пълен абсурд е да се говори за намаляване на акциза в Европа. Нали не сте забравили за битката с бюджетните дефицити на почти всички европейски държави?! Не смятам, че е възможно да бъде взето решение, с което да се породят още „по-големи бюджетни дефицити“. Идеята за понижаване на акциза на горивата е в тази посока. За съжаление, ще трябва да стискаме зъби, но, както всички знаем,  по-доброто предстои.

Speak Your Mind

*