22/02/2019

Предупрежденията на МВФ

Странно нещо е езика на световните лидери без значение дали са политици, макроикономисти или финансисти. През последните дни в употребе влезе нов термин  – „ ФИНАНСОВ КЛИФ“.  Ще признаете, че звучи добре? В съдържателно онтошение той е нещо като американските „количествени облекчения“ за справяне с финансовата криза, което не е печатане на пари, а емитиране на  разплащателни документи, които могат да бъдат използвани при сделки по  размяна на активи (последното е плах опит да направя „научно обосновано“ описание на парите). Та, казано в прав текст, финансовият клиф си е чисто и просто ново пропадане на световната икономика. Началото на настоящия коментар беше провокирано от размисли,  след като се запознах с последното становище на МВФ за текущото състояние на глобалното стопанство и прогнозите за 2013 година. Както вече разбрахте, намираме се във втората вълна на финансовия клиф. Нямам абсолютно никакво съмнение, че и някои родни макроикономисти ще започнат да използват този термин вместо финансова криза.  И тук завършвам с въведението. По-долу съм обърнал внимание на съдържателната страна на документа, публикуван от МВФ.

През второто полугодие на 2012 година ни очаква ново икономическо забавяне, което  ще намали ръста на световния брутен продукт от 3.6% на 3.5%. Мнозина ще си кажат, голяма работа! Ако пресметнем, обаче, какво представлява 0.1% върху номиналния размер на глобалния брутен продукт, който е над 60 трилиона долара ще се получи  доста внушителна сума.  Това, което прави най-голямо впечетление в доклада са занижените прогнози за икономическия растеж на Бразилия, Китай и Индия.  Китай ще реализира най-ниския си икономически ръст  за последните три години, което буди основателно безпокойство, защото, каквото и да си говорим, големите производители в световен план все повече разчитат на китайския  пазар. МВФ прави прогнозата си на база на три основни допускания. Първото е, че Европа ще успее да се справи с дълговата криза в периферна ЕВропа. Второто, че през 2013 година САЩ няма да повиши нивото на основните лихвени проценти и третото, че нововъзнекващите пазари ще успеят да реализират значителен икономически растеж. Експертите на МВФ отчитат като изключително важно решението на европейските лидери  от 28 юни за създаването  на единен фискален съюз

От друга страна, ситуацията с държавния дълг на САЩ може да експлоадира, при условие, че през 2013 година ценралната банка повиши лихвените проценти. Очакванията за растежа на брутния продукт на САЩ са в размер на 2% през тази година и  2.3% за 2013 година.  За Европа съответно прогнозите са  за свиване на брутния продукт през 2012 година с 0.3% и незначителен ръст от 0.7% през 2013 година. От гледна точка на икономическия растеж нищо добро не очаква Испания, Италия и Гърция. Като основен проблем за Европа, обаче, категорично е изведен финансовия риск. Спрод МВФ европейските банки продължават да  показват съществено недоверие помежду си. Това е породено от съмненията за реалното състояние на финансовите институции и това, което се публикува в публичното пространство. Все повече, се налага мнението, че европейските регулаторни органи не правят достатъчно. Според някои експерти най-удачният вариант за действие е по американския почин непосредствено след кризата през 2008 година. Казано по-точно, държавата да се намеси директно в управлението на банките чрез инжектирането на капитал. Според мнозина това е твърде екстремално, защото звучи като  частично одържавяване.  В случая е  окуражително,  че според експертите на фонда  Италия и Испания, които провеждат съществени бюджетни икономии,  ще успеят да си възвърнат доверието на пазарите през следващите две години.  И за да се придържаме към съвременния изказ от последните дни, те ще успеят да избегнат „финансовия клиф“.  Според доклада Гърция продължава да буди безпокойство. Категорично се споменава, че политическата и икономчическата ситуация в страната не показват каквито и да е било признаци на подобряване. Гърция се споменава и като основен проблем  за  извършването на по-бързи реформи в европейската фискална рамка.

След публикуване на занижените прогнози за глобалния брутен продукт от мрака веднага изплуваха специалистите, които прогнозират края на света от първия ден на своите професионелни кариери. В случая визирам професор Нуриел Рубини. Той видя в развитието на  финасово-икономическите процеси  сценарий за „ перфектната буря“. Последният е един от ревностните поддържници на прогнозата, според която Европа, в края на краищата, ще се разпадне. Точно до преди 10 години той прогнозира това и за САЩ.  Трябва да се признае, че частично бе коректен в своите прогнози, но края на САЩ така и не се състоя.

Ситуацията е изключително сложна, но Европа започва да показва признаци на истински проактивни действия за справяне с нея. Еврото като валута ще оцелее, но все още се чудя в какъв формат ще остане еврозоната.

Speak Your Mind

*