20/01/2019

Криптовалутите – път към неизбежното

Най-голямата компания в света за таксиметрови услуги е Uber, но не притежава нито един автомобил. Facebook e най-популярната социална медия в света без да произвежда новини. Alibaba е най-голямата компания за продажби на дребно без да притежава нито един склад. Airbnb e най-голямата компания за предлагане на туристически услуги без да притежава недвижими имоти.
Какво е общото между тези кампании? Първо, всяка една от тях е базирана като платформа в интернет пространството и второ, нито една от тях не притежава собственост, която да обслужва директно предмета й на дейност. Трансформира ли се начина на правене на бизнес? „Да притежаваш“ вече не е необходимо условие, за да правиш успешен международен бизнес. Някои специалисти наричат този процес дематериализация. След 1992 година интернет промени условията за правене на бизнес със силата на глобална революция. Достъпът и скоростта до информацията променят с огромни крачки всяка една сфера на обществения живот. Със сигурност може да се каже, че това са процеси, които са извън контрола на държавите. Казано с други думи, свидетели сме на една огромна виртуална децентрализирана среда, която се движи от чисто пазарни механизми с всички положителни и отрицателни последствия.
След финансовата криза от 2008-2009 година, печално известен факт е, че голяма част от проблемите бяха решени с напечатването на трилиони долари от страна на големите централни банки. Да, безспорно се затегнаха болезнено и реголаторните механизми, но като цяло финансовите пазари се задръстиха от наличието на „евтини пари“. Това доведе до шоково балонизиране на цените на фондовите пазари и този на държавните дългове. Тези „новонапечатани“ пари търсиха най-доходоностните схеми за инвестиране. Инвеститорите потриваха ръце, защото изглеждаше, че централните банки са намерили универсално решени срещу всяка една финансова криза – печатенето на пари. Колко лесно изглежда, нали така? Ако ти потрябват пари, просто ще включиш печатарските преси и готово – проблемът е решен. А покритието на „новите банктноти“? Има ли значение, ще ви отговорят централните банки, нали няма кризи. Това, разбира се, е доста опростено представяне на нещата. Като следствие на „евтините пари“ правителствата показаха още повече разюзденост в управлението на публичните финанси. Безкрайни държавни харчове и намеса на държавата във всички сектори на икономиката.
Точно тогава, през 2008 година, се появи и първата криптовалута наречена биткойн. Мнозина отрекоха категорично, възможността за такава валута с напълно децентрализиран характер при липса на държавен емитент. Да си призная, аз също бях скептичен в самото начало, но впоследствие се оказа, че появата на криптофинансите си има своето логично обяснение и чисто фундаментални причини. Към настоящия момент криптофинансите са все още твърде малък сектор от глобалните финанси, но скоростта, с която те набират популярност е впечатляваща. Мнозина финансисти, вярващи в криптофинансите, считат, че те могат да бъдат третирани като активи за съхраняване на стойност. Други наричат биткойна криптозлато. По-голямата част от икономистите обаче тотално отричат криптофинансите като сетор, който може да промени напълно световната екосистема. Наистина ства въпрос за нова фундаментална реалност, което скептиците все още не могат да осъзнаят. Примерът, който дадох в началото на статията за дематериализацията е точно в тази посока.
В момента в света има над 1000 криптовалути. Няма абсолютно никакво съмнение, че повече от половината от тях няма да имат дълъг живот. Разбира се, че всички централни банки гледат изключително негативно върху настоящите процеси. Представяте ли си на какво сме свидетели? На тях им се отнема монополното право да емитират пари. Криптовалутите се надигат като преки конкуренти в този процес. Може да се каже, че ще падне и последната крепост на монополното присъствие на държавата в нашия живот – произвеждането на пари. Разбира се, че има и изключително много проблеми с „новите“ валути, които касаят най-вече въпросите за сигурността, надежността, акуратността и т.н., но както казахме вече нека пазарът отсъди, кои валути да отцелеят.
Когато говорим за криптофинанси безспорно трябда да отбележим и технологията чрез която се реализирт сделките. Става въпрос за блокчейн технологията (на български звучи като блокови връзки). Блокчейн технологията най-общо може да бъде преставена като публичен счетоводен регистър, до който всеки един участник с криптосметка има достъп. Да, всички сделки се регистрират в този публичен счетоводен регистър и всеки един има достъп до тях. Най-важното, което трябва да се знае, че сделките се извършват директно, между двама участници без наличието на каквито и да е посредници. Този вид операции са известни под наименованието peer-to- peer. Блокчейн технологията позволява при сделките с криптовалути да бъде постигнато пълно ниво на сигурност. Най-важното е, че никой не притежава физически блокчейна. Има абсолютна побличност. Или по-точно е да се каже, че всеки един участник има дял в блокчейна. Когато всеки един участник има дял, тогава де факто никой не я притежава.
Големите търговски банки постепенно започват да разбират в каква посока се насочва бъдещето на финансовата система. Най-голямата борса в света CBOT в Чикаго вече анонсира, че до края на година ще разработи търговията на различни финансови инструменти базирани на биткойн. Това в прав текст означава, че ще видим все повече институционални участници в този бизнес. Впрочем, блокчейн технологиите вече се прилагат в някои банки. Говоря най-вече като средство за подобряване на системите за сигурност и разплащания.
Дематириализация и децентрализация. Това са двете основни характеристики на процесите, които започнаха в началото на нашия век. Искам дебело да подчертая, че колкото повече регулации се налагат от страна на правителствата за котрол върху финансовия бизнес, толкова повече чисто пазарни решения ще възникват. Биткойнът е тук и задълго. Тепърва ще станем свидетели на все нови и нови криптофинансови активи. Никой няма право да претендира за монопол, в който и да е сектор на социално-икономическия живот. По-добре е да свикнем с тази идея, отколкото да ни се привиждат катастрофични сценарии.
В България вече има няколко компании, които предлагат покупката на биткойн. Истината е, че преди да инвестирате даже и незначителни средства в „новата“ валута е наложително да прочетете по-задълбочено различни материали по темата. Ако търсите бързи печалби, тази тема определено не е за вас. В момента цената на биткойна е около 2 730 долара за единица. В началото на дебюта и цената на биткойн е била няколко цента. Найстина покачването на криптовалутите през 2017 година е стряскащо. Не е изключен и значим спад на цените в среднострочен план, но в дългосрочен за мен няма съмнение, че в момента се полагат основите на новата финансова екосистема. Едни от най-активните търговци на биткойн са китайците. Това означава страшно много за бъдещата цена на валутата. Да видим!

Speak Your Mind

*