20/01/2019

Скъпи ли са жилищата в България?

Скъпи ли са жилищата в България? Изключително актуален въпрос предвид наложилата се инвестиция в жилища като алтернатива на банковия депозит. Българите смятат, че инвестицията в недвижим имот „си е сигурно нещо“. Това е основната причина, поради която през първите месеци на 2018 година близо 83% от хората живеят в собствени жилища. Интересно е да се отбележи, че най-висока стойност този показател, в размер на 87,6%, е отчел през 2007 година, непосредствено преди глобалната финансова криза. Нулевите лихви по банковите депозити подтикнаха все повече наши сънародници отново да се обърнат към този тип инвестиции. Банките откликнаха подобаващо на тази пазарна тенденция. През 2017 година близо 50% от всички новоотпуснати кредити са ипотечни. В строителния бранш оживлението е видимо и цените на недвижимите имоти изхвърчаха. За периода 2015 -2018 година средното увеличение на цените на недвижимите имоти е с близо 20%. За втори път след 2007 година така наречения ценови индекс на жилищата надвърли 120 пункта. Високи ли са цените на жилищтните имоти? Общият брой на жилищата в България към 31 декември 2017 година е 3 951 806. При население от 7 364 570 това прави средно около 1,86 човека на жилище. Всички знаем за демографската преспектива пред страната. До 2050 година прогнозите са, че населението ще намалее до 5 милиона човека, т.е. имаме увеличаващ се брой на жилищата при намаляващо население. Не е необходимо човек да притежава особени анализаторски умения, за да си направи правилните изводи. Всеки начинаещ финансист знае, че най-коректния модел за определяне на цената на един актив е паричния поток, който той генерира. При жилищата това са наемите. От тази гледна точка, ако през евентуалните наеми вие не можете да покриете цената на жилището в рамките на следващите десет години, то определено ще заплатите прекомерно висока цена. В този ред на мисли бих добавил само – внимателно с инвестициите.

Speak Your Mind

*