22/02/2019

Скъпи ли са жилищата в България?

house-prices-up

Скъпи ли са жилищата в България? Изключително актуален въпрос предвид наложилата се инвестиция в жилища като алтернатива на банковия депозит. Българите смятат, че инвестицията в недвижим имот „си е сигурно нещо“. Това е основната причина, поради която през първите месеци на 2018 година близо 83% от хората живеят в собствени жилища. Интересно е да се отбележи, че най-висока стойност този показател, в размер на 87,6%, е отчел през 2007 година, непосредствено преди … [Read more...]